[ Tin tức ]

UPDATE THÁNG 1

03-01-2023

Phiên bản được cập nhật vào ngày 05/01/2023 với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật 

Các nhân sĩ khắp chốn Kiếm Thế đừng bỏ qua cơ hội sở hữu cho mình các kỳ trân bảo vật lần này! Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

I. Sự Kiện Tết 2023  <Xem Chi Tiết> 

- Khi tham gia hoạt động trên sẽ nhận được : 

+ Mở bán Tín Vật Siêu Cấp tại NPC Cửa Hàng

+ Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

+ Lệnh Bài Nâng Cấp Võ Công Siêu Cấp

+Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp

+Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp

+Tín Vật Siêu Cấp

+Lệnh Bài Nâng Cấp Thú Cưng Siêu Cấp

+Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại

+Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại

+Bùa Bảo Toàn Vũ Khí

+ Đá trấn hồn thạch ( theo hệ phái nhân vật sử dụng Event )

+ Rương thần sa 1-6 dòng

+ Rương trang bị PET cấp từ cấp 4 tới cấp 6

 

II. Nâng Cấp Bí Kíp Trấn Phái 100% 

Nâng Cấp Bí Kíp Trấn Phái Lên 1 Cấp