Lịch sử nạp thẻ

Liên hệ ngay nếu bạn bị lỗi hay gặp vấn đề: messenger.com/t/kiemthedocton

Bản Update máy chủ mới KiemTheDocTon.com

Giải nén vào thư mục game KiemTheDocTon.com đang chạy để trải ngiệm phiên bản mới nhất

Phiên bản hiện tại: 4.0 Cập nhật: 09/08/2018

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
UPDATE-DOCTON-v4.0 5MB Link Download (trực tiếp) 4.0

Bản cài đặt KiemTheDocTon.com (Đã có cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHEDOCTON-(20/08) 950MB Link Google (Nhanh Hơn) 1.0
KIEMTHEDOCTON-(20/08) 950MB Fshare liên kết 1.0

Bản FULL cài đặt KiemTheDocTon.com (Chưa cài đặt KiemThe.zing.vn)

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
KIEMTHEDOCTON-(20/08) 7.8Gb Link Google 1.0

Tools hỗ trợ

Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
AutoPk 1MB Link Download (trực tiếp) null
Yahoo (Fix lỗi Engine.dll) 10MB Link Download (trực tiếp) null
UltraViewer (hỗ trợ lỗi) 1MB Link Download (trực tiếp) null
Winrar phần mềm giải nén 1MB Link Download (trực tiếp) null