[ Sự kiện ]

KẾT QUẢ ĐUA TOP MÁY CHỦ - LIÊN TÔN

05-06-2019

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

2. VINH DỰ VÕ LÂM

3. HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG TOP