[ Sự kiện ]

KẾT QUẢ ĐUA TOP MÁY CHỦ - HẢI TÔN

11-09-2019

1. VINH DỰ TÀI PHÚ

2. VINH DỰ VÕ LÂM

3. HƯỚNG DẪN NHẬN THƯỞNG TOP