[ Hướng dẫn ]

Hoạt Động Rương Phú Quý

08-06-2017

Lúc 18h45 hàng ngày đội quân Rương Phú Quý sẽ xuất hiện.. Tiêu diệt sẽ nhận được nhiều phần thưởng bất ngờ.


I.NPC liên quan

Di chuyển đến nơi Rương Phú Quý xuất hiện

II.Phần Thưởng

NPC Phần Thưởng Mở Rương


Kim Tiền

Ngẫu nhiên nhận được:

5v đồng thường
10v Đồng thường
15v Đồng thường
20v Đồng thường


Rương Phú Quý

Ngẫu nhiên nhận được:
1-50 Rương Trấn Hồn Thạch
20v Đồng
1-50 thần sa - Vô Hạ Dẫn
1-50 Mảnh ghép vũ khí

III. Chi Tiết Hoạt Động

  • Vào lúc 18h45 Rương Phú Quý sẽ xuất hiện các nhân sĩ có thể đến NPC Hoạt Động để đến nơi Rương Phú Quý và mở rương nhận thưởng.
  • Sau 15 phút nếu không mở hết Rương Phú Quý sẽ biến mất.

Di chuyển đến nơi Rương Phú Quý xuất hiện