[ Hướng dẫn ]

Hệ thống trang bị

19-07-2018

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành mua trang bị tại NPC trang bị - Giang Tân Thôn

 

II.Hình ảnh trang bị

 

Loại Trang Bị

Hình ảnh trang bị

Rương Set trang bị Kim Long (9 Món)

7 Ngày: 50 KNĐ đại (500v đồng)

Vĩnh Viễn: 200 KNĐ đại (2000v đồng)

Rương Set trang bị Long Hồn (9 Món)

7 Ngày: 150 KNĐ đại (1500v đồng)

Vĩnh Viễn: 400 KNĐ đại (4000v đồng)

Rương Set trang bị Sử Thi (9 Món)

7 Ngày: 300 KNĐ đại (3000v đồng)

Vĩnh Viễn: 1000 KNĐ đại (10.000v đồng)

Rương Set trang bị Truyền Thuyết (9 Món)

7 Ngày: Không Bán

Vĩnh Viễn: 4000 KNĐ đại (40.000v đồng)

Rương Set trang bị Trấn Thiên (9 Món)

7 Ngày: Không Bán

Vĩnh Viễn: 8000 KNĐ đại (80.000v đồng)

 

Rương Set Ngoại Trang Nón + Áo

7 Ngày: 100 KNĐ đại (1000v đồng)

Vĩnh Viễn: 300 KNĐ đại (3000v đồng)

Rương Chân Nguyên MAX

7 Ngày: 50 KNĐ đại (500v đồng)

Vĩnh Viễn: 200 KNĐ đại (2000v đồng)

Rương Huy Chương Max

7 Ngày: 50 KNĐ đại (500v đồng)

Vĩnh Viễn: 200 KNĐ đại (2000v đồng)

 

LƯU Ý:

  • Mở rương cấp cao hơn cần trang bị cấp thấp hơn tương ứng;
  • Set trang bị thuê không có tài phú
  • Trang bị mua có thời hạn là 7 ngày sau thời gian này trang bị sẽ bị mất