[ Hướng dẫn ]

Hệ Thống Trang Bị Ngựa

07-06-2017

Quý nhân sĩ Kiếm Thế thân mến,
Với một chiến mã bên cạnh, không lý do gì chúng ta không trang bị cho nó thêm các trang bị thật tốt, chưa kể còn giúp nâng cao thực lực chiến đấu. Và điều đó hoàn toàn có thể thực hiện được tại Kiếm Thế.
Hãy cùng Bổn Trang tìm hiểu ngay sau đây

 

I.NPC liên quan

 

II. Vật phẩm liên quan và Công thức nâng cấp

1. Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Thông tin chi tiết

Rương Trang Bị Ngựa

Thu thập: Nhận được khi tham gia các hoạt động ingame

Tác Dụng: Nhấp chuột phải sử dụng nhận được các loại mảnh ghép trang bị ngựa

Mảnh Ghép Móng Ngựa

Thu thập: Nhập được khi mở rương trang bị ngựa

Tác Dụng: Nâng cấp trang bị Móng Ngựa

Mảnh Ghép Chân Đạp

Thu thập: Nhập được khi mở rương trang bị ngựa

Tác Dụng: Nâng cấp trang bị Chân Đạp

Mảnh Ghép Dây Cương

Thu thập: Nhập được khi mở rương trang bị ngựa

Tác Dụng: Nâng cấp trang bị Dây Cương

Mảnh Ghép Mã Giáp

Thu thập: Nhập được khi mở rương trang bị ngựa

Tác Dụng: Nâng cấp trang bị Mã Giáp

Mảnh Ghép Yên Ngựa

Thu thập: Nhập được khi mở rương trang bị ngựa

Tác Dụng: Nâng cấp trang bị Yên Ngựa

2. Công thức nâng cấp

Cấp trang bị Mảnh Ghép Tương Ứng

Đồng Thường (vạn)

Tỷ lệ Thành công
1 100 20 100
2 500 30 100
3 1000 40 90
4 1500 50 80
5 3000 50 60
6 5000 50 50
7 10000 100 40
8 15000 100 20
9 20000 200 15
10 40000 200 10

 

Lưu Ý:

  • - Nâng cấp thất bại trang bị sẽ bị hạ 1 cấp