[ Sự kiện ]

Gọp máy chủ KÍCH TÔN và KINH TÔN

14-01-2020

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KÍCH TÔN  KINH TÔN vào 13H00 ngày 15/01/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ KÍCH TÔN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ KÍCH TÔN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 15000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
KÍCH Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 45000
[Đại] Chân Khí 2000
Rương Trấn Hồn Thạch 2000
Linh Tê 150

- Nhân vật thuộc máy chủ KÍCH TÔN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KÍCH TÔN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB