[ Sự kiện ]

Gọp máy chủ BẢO TÔN và ĐỘC TÔN

21-03-2023

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ BẢO TÔN  ĐỘC TÔN vào 13H00 ngày 22/03/2023. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ BẢO TÔN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ BẢO TÔN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 500000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 50000
Rương Trấn Hồn Thạch 150000
Linh Tê 8850
Mảnh Ghép Mặt Nạ 500000
Dị Dung Thạch 500000
Viên Pháo 10000
Dây Pháo 10000

- Nhân vật thuộc máy chủ BẢO TÔN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ BẢO TÔN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh- Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB