[ Sự kiện ]

Gộp máy chủ BẠCH TÔN và ĐỘC TÔN

28-07-2020

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ BẠCH TÔN và ĐỘC TÔN vào 13H00 ngày 29/07/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ BẠCH TÔN    phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ BẠCH TÔN  được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 150000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 20000
Rương Trấn Hồn Thạch 20000
Linh Tê 3500
Hộp Quà Cấp 2 50000
Mảnh Ghép Mặt Nạ 100000
Dị Dung Thạch 100000

- Nhân vật thuộc máy chủ BẠCH TÔN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ BẠCH TÔN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB