[ Sự kiện ]

Gọp máy chủ BÁ TÔN và ẢNH TÔN và DƯƠNG TÔN

23-06-2020

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ BÁ TÔN và  ẢNH TÔN  DƯƠNG TÔN vào 13H00 ngày 24/06/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ BÁ TÔN và  ẢNH TÔN   phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ BÁ TÔN và  ẢNH TÔN   được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 40000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 100000
[Đại] Chân Khí 4000
Rương Trấn Hồn Thạch 4000
Linh Tê 400
Pháo Hoa 4000

- Nhân vật thuộc máy chủ BÁ TÔN và  ẢNH TÔN   sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ BÁ TÔN và  ẢNH TÔN  sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB