[ Tin tức ]

Cập nhật tháng 07/2022

02-07-2022

Phiên bản được cập nhật vào ngày 03/07/2022 với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn. Chạy file Autoupdate ở thư mục game để cập nhật 

Các nhân sĩ khắp chốn Kiếm Thế đừng bỏ qua cơ hội sở hữu cho mình các kỳ trân bảo vật lần này! Thông tin chi tiết về sự kiện như sau:

I. Sự Kiện Bí Ngố  <Xem Chi Tiết> 

- Khi tham gia hoạt động trên sẽ nhận được : 

+ Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

+Lệnh Bài Già Lam Kinh Siêu Cấp

+Lệnh Bài Nâng Cấp Ấn Siêu Cấp

+Tín Vật Siêu Cấp

+Lệnh Bài Phi Phong Thần Thoại

+Lệnh Bài Vũ Khí Thần Thoại

+Bùa Bảo Toàn Vũ Khí

+ Đá trấn hồn thạch ( theo hệ phái nhân vật sử dụng Event )

+ Rương thần sa 1-6 dòng

+ Rương trang bị PET cấp từ cấp 4 tới cấp 6

+ Tín Vật Siêu Cấp

 

II. Mở Trùng Sinh Nhân Vật 150 và Ngoài Trang 13 <Xem Chi Tiết> 

Trùng Sinh Nhân Vật 150

 

 

110 250 2200 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 11
120 250 2400 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 11
130 250 2600 20000 Chiến Thần + Nón Ngoại Trang Cấp 12
140 250 2800 20000 Chiến Thần + Áo Ngoại Trang Cấp 12
150 250 3000 20000 Chiến Thần + Áo + Nón Ngoại Trang Cấp 13

 

Ngoài Trang 13

III. Tin Vật 15  <Xem Chi Tiết>

Nâng Cấp  Tín Vật lên 1 cấp